ASR-I SAADET VE SAHABELER

Ebû Cendel (r.a.)

Peygamberimiz (a.s.m.), gördüğü bir rüya üzerine 1400 sahabiyle birlikte umre için Kâbe’ye hareket etti. Bunu haber alan müşrikler, Müslümanları Kâbe’ye sokmamaya karar verdiler. Bunun üzerine Re­sû­lul­lah (a.s.m.), Hudeybiye’de konakladı. Mekke’den gelen elçilere, “Biz hiç kimseyle savaşmak için gelme­dik. Biz sadece umre yapmak, Beytullah’ı tavaf etmek için gelmiş bulunuyoruz.” dediyse de, müşrikler ısrar ettiler. Bu yıl Müslümanları Kâbe’ye sokmamaya ke­sin kararlı olduklarını bildirdiler.


Yazının Devamı
NAMAZIN TADI

NAMAZIN TADI

Peygamber Efendimiz bir seferden Medîne’ye dönerken bir yerde konaklamıştı. Ashâbına dönerek:

“–Bu gece bizi kim bekleyecek?” diye sordu.

Muhâcirlerden Ammâr bin Yâsir ve Ensâr’dan Abbâd bin Bişr hemen:

“–Biz bekleriz yâ Rasûlallâh!” dediler...


Yazının Devamı
HALİD BİN VELİD (R.A.)

HALİD BİN VELİD (R.A.)

Şimdi öyle bir sahabeden bahsedeceğiz ki bu sahabe, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e karşı savaştı. Bedir'e katılmadı. Uhud ve Hendek'te müşrik süvarilerinin komutanıydı. Uhud'ta Peygamber (s.a.v.) ordusunun galibiyetine mani olan adamdı. Acaba neydi 19 sene Halid (r.a.)'i bu imandan uzak tutan?


Yazının Devamı
MUSAB BİN UMEYR (R.A.)

MUSAB BİN UMEYR (R.A.)

Medine’nin en zengin ve yakışıklı erkeklerinden Musab Bin Umeyr çeşit çeşit elbiseler giyen, türlü türlü yemekler yiyip, en büyük eğlencesi olan at yarışı oynayan, Rabbinden habersiz dünya nimetleriyle huzur bulan biriydi. Etrafında parmakla gösterilen ve Mekkeli, Medineli belki de bütün gençlerin özendiği bir hayatı yaşıyordu... 


Yazının Devamı
SA'D BİN EBU VAKKAS (R.A.)

SA'D BİN EBU VAKKAS (R.A.)

17 yaşında ailesine bağlı bir genç, herkes gibi sade bir hayata sahip.Bir gün bir rüya görür. Kendisi karanlığın ortasında iken birden etrafı aydınlatan bir ay doğar, ayın aydınlattığı yolu takip ederken yolda Hz. Ebu Bekir'in (r.a.), Hz. Ali'nin(r.a.) ve Hz. Zeyd Bin Harise'nin (r.a.) önünde ilerlediğini görür. Yaklaşık 3 gün sonra Peygamberimiz'e (s.a.v.) inanır ve iman eder...


Yazının Devamı
SA'D BİN MUAZ (R.A.)

SA'D BİN MUAZ (R.A.)

Sad bin Muaz Medine de Evs kabilesinden Abdüş Eşheroğullarının çok sert mizaçlı ve çok saygı gören reisi idi. Akabe biadından sonra iman eden Medineliler, Peygamber Efendimiz'den (s.a.v.) bir kişinin kendileriyle gelmesini ve onlara İslam’ı anlatmasını istediler. Peygamberimiz'de (s.a.v.) Mus’ab Bin Umeyr'i (r.a.) onlarla beraber Medine’ye gönderdi. Musab Bin Umeyr burada Es’ad bin Zürare’nin evinde kalır ve orada bir çok insanın İslam ile şereflenmesine vesile olur...


Yazının Devamı
SUHEYB-İ RUMİ (R.A.)

SUHEYB-İ RUMİ (R.A.)

Süheyb-i Rumi (ra) aslen Musullu olup Rumların Musul’u işgalin de esir alındıktan sonra Mekke’de köle olarak Abdullah bin Ceda’nın eline düşmüştür. Peygamber Efendimiz (sav) İslamiyet’i yaymaya başlamadan önce azat edilmiştir. Ezeli sırra binaen Mekke’den yüzlerce kilometre uzaktaki Musul’da esir alınarak Mekke’ye getirilmiştir. Zahirden bakıldığı zaman şer gözükse de bu yaşadıkları Rabbimizin (c.c.) takdiri ile vesile ölçüsünde ona hakiki manada iman etmeyi nasip etmiştir...


Yazının Devamı